ประกาศรับสมัคร

--------------------------------------------------------------------

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

.................