โรงเรียนแก่งคอย

KAENGKHOI SCHOOL

 

เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนแก่งคอย