ข่าวสาร

ข่าวสารการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และชุมชนสัมพันธ์

  • กรกฎาคม 2563

8 มาตรการหลัก

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • กรกฎาคม 21

มอบทุนการศึกษา

ชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับมูลนอธิผู้ช่วยวิญญู ศรีอุทัย จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดสระบุรี ทุนละ 2000 บาท จำนวน 50 ทุน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัะพย์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อลงกต โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • กรกฎาคม 20-22

นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

นายดุลชิตร์ มงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการและปัญหาการจัดการเรียนการสอน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • กรกฎาคม 29

กิจกรรม"รู้รักษ์ภาษาไทย"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแก่งคอย กำหนดการจัดกิจกรรม "รู้รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษไทย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดการแข่งขันทักษาะทางวิชาการและพัฒนาทางด้านภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 18 กรกฎาคม 2563

ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน

ดำเนินการลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 28 กรกฎาคม 2563

พิธีถวายราชสดุดี จุดเทียนถวายพระพรชัย

ตัวแทนผู้บริหาร ครู โรงเรียนแก่งคอยร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พิธีถวายราชสดุดี และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ที่ว่าการอำเภอแก่งคอย....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 3 กรกฎาคม 2563

ถวายเทียนพรรษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย นายดุลชิตร์ มงคง คณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัด ในอำเภอแก่งคอย จำนวน 5 วัด เนื่องในวันอาสาฬหบูชา....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 2 กรกฎาคม 2563

การประเมินผลการดำเนินงาน สถานะการณ์แพร่ระบาด (COVID-19)

โรงเรียนแก่งคอย รับการติตามประเมินผลการดเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานะการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ (COVID-19) โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
  • 21 กรกฎาคม 2563

โครงการมอบทุนการศึกษา

ชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรียนมัธยมศึกษา สระบุรี ร่วมกับมูลนิธิผู้ช่วยวิญญู ศรีอุทัย จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ทุนละ 2000 บาท จำนวน 50 ทุน....

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม