นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

--//ให้ให้บริการของโรงเรียน : School Service/--

 

 

 

 

 


 

   คำสั่งปีการศึกษา 2564

   คำสั่งปีการศึกษา 2563

   คำสั่งปีการศึกษา 2562

   คำสั่งปีการศึกษา 2561

   คำสั่งปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

   สารสนเทศ

   SAR

   คู่มือนักเรียน

   วารสาร

-------------------

 

 

 

   ครู

   นักเรียน

   ผู้ปกครอง

   จดหมายเหตุ

 

 

 

 

   แบบรายงาน SAR

   แบบเอกสารงานกิจการนักเรียน

   แบบเอกสารงานวิชาการ

   แบบเอกสารงานบุคคล

   ------------

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์