นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ประชามสัมพันธ์แก่ผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนทุกท่าน   ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยในการปรับปรุงจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้เป็นระยะ  ส่วนหน้าเพจอื่น ๆนั้นจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วในเร็วๆนี้

--//ข้อมูลนักเรียน//--

   คำสั่งปีการศึกษา 2564

   คำสั่งปีการศึกษา 2563

   คำสั่งปีการศึกษา 2562

   คำสั่งปีการศึกษา 2561

   คำสั่งปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------

 

 

 

 

   สารสนเทศ

   SAR

   คู่มือนักเรียน

   วารสาร

-------------------

 

 

 

   ครู

   นักเรียน

   ผู้ปกครอง

   จดหมายเหตุ

 

 

 

 

   รายงาน SAR

   งานกิจการนักเรียน

   งานวิชาการ

   บุคคล

   ------------

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์