นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ประชามสัมพันธ์แก่ผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนทุกท่าน   ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยในการปรับปรุงจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้เป็นระยะ  ส่วนหน้าเพจอื่น ๆนั้นจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วในเร็วๆนี้

   คำสั่งปีการศึกษา 2564

   คำสั่งปีการศึกษา 2563

   คำสั่งปีการศึกษา 2562

   คำสั่งปีการศึกษา 2561

   คำสั่งปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติความเป็นมา
The history Kaeng Khoi School

 


 

โรงเรียนแก่งคอย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่ 28 ถนนสุดบรรทัด ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2494 เดิมใช้วัดแก่งคอยเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว

ต่อมาพระพายัพพิริยะกิจ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่

ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ขึ้นกับกรมวิสามัญศึกษา​

ปีพศ 2497 พระพายัพพิริยะกิจได้ยกที่ดินจำนวน 22 ไร่ 2 งาน

รวมกับที่ดินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน และเงินบริจาค จากจอมพล ป.พิบูลสงคราม

จัดตั้งโรงเรียนและก่อสร้างอาคารเรียน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา

มีสถานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ อยู่ในการอุปการะของสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี

จนกระทั่งพ.ศ 2509 กรมวิสามัญศึกษาและสมาคมวัฒนธรรมฝ่ายหญิงจังหวัดสระบุรี

ได้รวมกิจการของทั้ง 2 โรงเรียน และย้ายมายังสถานที่เรียนของโรงเรียนแก่งคอยประชาศึกษา

ใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียน ส.บ.8 มีสถานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล

ในภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น ''โรงเรียนแก่งคอย''

ปัจจุบันโรงเรียนแก่งคอยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มี

นายดุลชิตร์ มงคล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 


 

 

ปรับปรุงใหม่ในปี 2020

 

 

 

 

- มณฑปพระพุทธบาท -

โรงเรียนแก่งคอย อยู่ในจังหวัดสระบุ ซึ่งมีมณฑปพระพุทธบาทเป็นสัญลักษณ์

 

 

- ห่วงวงกลม -

สัญลักษณ์แห่งความสามัคคี

 

 

- รัศมี-

แสงสว่างแห่งปัญญา

 

 

- อักษร ก ค -

อักษรย่อโรงเรียนแก่งคอย

 

 

 

 

 

   สารสนเทศ

   SAR

   คู่มือนักเรียน

   วารสาร

-------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ครู

   นักเรียน

   ผู้ปกครอง

   จดหมายเหตุ

 

 

 

 

 

   แบบรายงาน SAR

   แบบเอกสารงานกิจการนักเรียน

   แบบเอกสารงานวิชาการ

   แบบเอกสารงานบุคคล

   ------------

 

 

 

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์