l หน้าแรก

นายดุลชิตร์ มงคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งคอย

ประชามสัมพันธ์แก่ผู้ใช้เว็บไซต์โรงเรียนทุกท่าน   ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยในการปรับปรุงจะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารที่สำคัญให้เป็นระยะ  ส่วนหน้าเพจอื่น ๆนั้นจะดำเนินการปรับปรุงให้แล้วในเร็วๆนี้

   คำสั่งปีการศึกษา 2564

   คำสั่งปีการศึกษา 2563

   คำสั่งปีการศึกษา 2562

   คำสั่งปีการศึกษา 2561

   คำสั่งปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

 

--//--ข่าวสารประชามสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง--//--

 

 

>> การประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนแก่งคอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี คลิกที่นี่

 

>> รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม NEW

 

>> ประกาศการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อ่านเพิ่มเติม

 

>>
>> .......................................................................................................................

   สารสนเทศ

   SAR

   คู่มือนักเรียน

   วารสาร

-------------------

- การประเมินโครงการการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

 

 

 

 

--//--VDO ประชาสัมพันธ์กิจกรรม--//--

 

>
หัวข้อ : 24 พ.ค. 2565 อบรมสถานศึกษาปลอดภัยการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ
หัวข้อ : 13 ต.ค. 2564 บรรยากาศฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 2 จำนวน 1,280 คน
หัวข้อ : 7 ต.ค.64 บรรยากาศฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบที่ 1 กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง นักเรียนชั้น ม.5,6

 

หัวข้อ : บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หัวข้อ : บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2564
หัวข้อ : ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา..ระบบonline

   ครู

   นักเรียน

   ผู้ปกครอง

   จดหมายเหตุ

 

 

 

 

 

--//--ข่าวสารแก่งคอย--//--

 

หัวข้อ : การมอบตัวของนักเรียนขั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
หัวข้อ : ป.ป.ช.สระบุรี ติดตามตรวจสอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา2564
หัวข้อ : ตือนภัย จากพวกมิจฉาชีพ

   แบบรายงาน SAR

   แบบเอกสารงานกิจการนักเรียน

   แบบเอกสารงานวิชาการ

   แบบเอกสารงานบุคคล

   ------------

 

 

 

--//--ภาพกิจกรรม--//--

 

หัวข้อ : การมอบตัวของนักเรียน
หัวข้อ : ประชุมครู
หัวข้อ : นิเทศ นศ.ฝึกสอน
หัวข้อ : ทำความสะอาดอาคาร
หัวข้อ : ทดสอบความสามรถ
หัวข้อ : ประชุมครูที่ปรึกษา

   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์