แบบประเมินความโร่งใส ITA 2566

--------------------------------------------------------------------

แบบประเมิน ITA 2566

---------------------

 

แบบฟอร์ม EIT (1)


LINK : เข้าทำแบบประเมิน คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม EIT (2)


LINK : เข้าทำแบบประเมิน คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม IIT


LINK : เข้าทำแบบประเมิน คลิกที่นี่