KAENGKHOI SCHOOL

โรงเรียนแก่งคอย

เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 28 ถนนสุดบรรทัด อำเภอแก่งคอย จังหงัดสระบุรี 18110

ข่าวสารเพิ่มเติม

NEWS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร งาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม คลิก!!

 • กันยายน
 • 2563<
 • --------

ITA ONLINE 2020

Continue Reading
 • ตุลาคม
 • 2563<
 • 09

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

Continue Reading
 • กรกฎาคม
 • 2563<
 • --------

8 มาตรการหลัก

- การป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19        

---ติดต่อสอบถาม : 036-244033 ต่อ 203

Continue Reading
 • กรกฎาคม
 • 2563
 • 21

การมอบทุนการศึกษา

โดยชมรมผู้บริหารบำนาญโรงเรยนมัธยมศึกษาจังหวัดสระบุรี        

ร่วมกับ มูลนิธิผู้ช่วยวิญญู ศรีอุทัย

Continue Reading
 • กรกฎาคม
 • 2563
 • 20 - 22

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563        

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

Continue Reading
Kaengkhoi School

คนเก่ง แก่งคอย

กิจกรรมนักเรียน & โรงเรียน

21 มกราคม 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ เปิดตัวผู้สมัคร ประธานและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนแก่งคอย โดยสภานักเรียนปี 2562 จะหมดวาระลง จึงจะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันนี้รอบเปิดตัวผู้สมัคร(ครูลักษมน ภาพ/ข่าว)