โรงเรียนแก่งคอย

KAENGKHOI SCHOOL

ข่าวสารเพิ่มเติม

NEWS

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสาร งาน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อรับทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์

เพิ่มเติม คลิก!!

  • กรกฎาคม
  • 2566<
  • --------

ITA ONLINE 2023

Continue Reading
  • 7
  • กันยายน
  • 2566

การประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างไทน-ญี่ปุ่น ประจำปี 2566

Continue Reading
  • 18
  • กันยายน
  • 2566

อบรมทักษะดิจิทัล : ศูนย์ HCEC

Continue Reading
Kaengkhoi School

ภาพกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมณ หอประชุม 60 ปี

15 มิถุนายน 2566 กิจกรรมภาพโดย : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนแก่งคอย : คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ : ลำดับภาพ/ตัดต่อ ครูอชิรวุฒิ

E - Service

รวม LINK การบริการบนระบบออนไลน์